Projects

Projects Ellis Hettinga Drupalstudio

Het resultaat van projecten, zowel nieuwbouw  als aanpassingen van bestaande sites is altijd een solide, goed vindbare, dynamische Drupal website of applicatie.

Projecten omvatten tegenwoordig vooral bouw van modules voor educatie en research. Voorheen onderhield ik meerdere websites maar het programmeren van functionaliteit in een module heeft mijn voorkeur.
Een selectie van projecten:

Website aanpassingen, updates en support:
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Zoogdiervereniging Onderzoek en bescherming
TNO DINOloket TNO Geologische dienst
Bird decline.. Drupal ondersteuning en theming, sponsorproject.​

Website bouw:
Willem Wever Widget Ontwerp: NCRV
Standing garden Verticaal groen Arnhem
Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten Ontwerp:Accu ontwerpers

Website bouw, aanpassingen, updates en support:
NEXIT architecten Ontwerp: Accu ontwerpers
Poelmans Reesink Landschapsarchitecten Ontwerp: Poelmans Reesink


Programmeren modules:
SAM - Service based relation manager
DST Deliberation Support Tools
Yggdrasil Catalogue of teaching programmes OVSQ
Broceliande E-learning tool voor REEDS
Eurbanlab project Urban living lab - Climate KIC
 

Op LinkedIn staan van een aantal projecten uitgebreidere beschrijvingen.