Projects

Projects Ellis Hettinga Drupalstudio

Het resultaat van projecten, zowel nieuwbouw  als aanpassingen van bestaande sites is altijd een solide, goed vindbare, dynamische Drupal website of applicatie.

Projecten omvatten nieuwbouw, aanpassing van bestaande sites, aanbrengen van security updates en bouw van modules voor educatie en research.
Een selectie van projecten:

Website aanpassingen, updates en support:
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Zoogdiervereniging Onderzoek en bescherming
TNO DINOloket TNO Geologische dienst
Bird decline.. Drupal ondersteuning en theming, sponsorproject.​

Website bouw:
Willem Wever Widget Ontwerp: NCRV

Website bouw, aanpassingen, updates en support:
NEXIT architecten Ontwerp: Accu ontwerpers
Poelmans Reesink Landschapsarchitecten Ontwerp: Poelmans Reesink
Standing garden Verticaal groen Arnhem
BIM log Knowledge Base NEXIT BIMlog
Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten Ontwerp:Accu ontwerpers

Programmeren modules:
SAM - Service based relation manager
DST Deliberation Support Tools
Yggdrasil Catalogue of teaching programmes OVSQ
Broceliande E-learning tool voor REEDS
Eurbanlab project Urban living lab - Climate KIC
 

Op LinkedIn staan van een aantal projecten uitgebreidere beschrijvingen.